خانه پروژه ; پدیده ای در صنعت کنترل پروژه ایران

به نام خالق خلاقیت

خانه پروژه و تجربه بی نظیر

تجربه  بی نظیر دو شرکت بهینه گر و راوی رایان در کنترل بیش از 3500 پروژه در شرکت مخابرات استان خراسان رضوی با استفاده از روش های نوین و با اتکا به قدرت خلاقیت و بومی سازی باعث شد تا با هدف توسعه و بهبود همکاری و هماهنگی فی مابین گروه شرکت های خانه پروژه در کشور راه اندازی شود.خانه پروژه در نظر دارد با تکراراین موفقیت در تمامی کسب و کارهای فعال درحوزه ی صنایع مختلف ضمن افزایش کارایی تیم های کاری , تاثیر گذاری شما را در کسب و کارتان افزایش دهد !؟

روش و متدلوژی ما

هدف از کنترل پروژه چیست ؟  احاطه ی اطلاعاتی کامل بر کلیه فعالیتهایی که در کسب و کار ما باید در یک بازه زمانی پیشبینی شده و با یک هزینه پیشبینی شده به سرانجام پیشبینی شده ای برسد . این زیر ساخت اطلاعاتی ارزشمند ما را در تصمیم گیری درست و به موقع توسط مدیران با تجربه و مشاوران صاحب دانش فراهم  می آورد.

این توضیح مبین همه چیز هست.برای اینکه شما بتوانید از تجربه و دانش خود یا مشاورانتان بهره بگیرید باید اطلاعات درستی از بستر فعالیتهای در جریان سازمان خود در اختیار داشته باشید .درغیر این صورت علی رقم وجود تجربه و دانش کافی در حوزه فعالیتهای کسب و کار خود به دلیل اطلاعات اشتباه تصمیمات اشتباه خواهند بود.

روش ما سازمان را به سمت و سویی هدایت میکند که توان پایداری در جمع آوری این اطلاعات از بستر سازمان خود کسب نماید .

 

 

خدمات و محصولات خانه پروژه

 

راه اندازی دفاتر مدیریت پروژه (با متدولوژی نوین و بومی)

ارزیابی دفاتر مدیریت پروژه (با متدولوژی نوین و بومی)

ابزارهای بهینه شده با بهره گیری از مناسبترین زیر ساختهای بین المللی (پراجکت سرور)

بهینه سازی واسط کاربری کم نظیر

گزارش گیری های انگیزشی و بی نظیر

گزارش گیری های مدیریتی

گزارش گیری های سطح بندی شده

راه اندازی سازو کار مانیتورینگ پروژه ها (با متدولوژی نوین و بومی)

بومی سازی استانداردها

ارزیابی تیم پروژه

ارزیابی کارشناسان کنترل پروژه

دوره های آموزشی ویژه ی مدیران عالی سازمان

دوره های آموزشی ویژه ی مدیران پروژه

دوره های آموزشی ویژه ی کارشناسان کنترل پروژه

دوره های آموزشی ویژه ی تیم پروژه

راستی آزمایی پروژه ها

 

 

خدمات ” خانه پروژه “چه گستره ای از پروژه ها را شامل میشود؟

 

پروژه های ساختمانی (با متدولوژی نوین و بومی)

پروژه های مخابراتی (با متدولوژی نوین و بومی)

پروژه های صنایع گوناگون (پتروشیمی , نفت , تولیدات صنعتی,کشتی سازی …)

پروژه های حوزه ی هنری ( پروژه های فیلم سازی ….)

خانه پروژه