دفاتر مدیریت پروژه و راه اندازی موفقیت آمیز

بنام خالق خلاقیت

دفاتر مدیریت پروژه و راهاندازی موفقیت آمیز

در کشورمان به ندرت می توان دفاتر مدیریت پروژه ای را در سازمان ها و شرکتهای یافت که موفق به تحقق تغییرات جدی و بهینه در سطح پروژه های سازمان شده باشد .خانه ی پروژه , موفق به بومی سازی دفاتر مدیریت پروژه در بستر ساختارهای ضعیف سازمانی در کشور گردیده است

این مطلب را هم از دست ندهید:

پراجکت سرور و بهینه سازی ابزار کنترل پروژه

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: