زمان بندی و کنترل پروژه مجدد انبوهی از پروژه ها

به نام خالق خلاقیت

زمان بندی و کنترل پروژه مجدد انبوهی از پروژه ها

متدهای نوین خانه پروژه , چگونه حجم انبوهی از پروژه های سازمانی را در پرسه زمان بندی مجدد قرار میدهد ؟

از جمله مسائل عمده که باعث می شود دفاتر مدیریت پروژه (PMO) تلاش نمایند تنها تعدادی از پروژه های سازمانی را حسب دستور مدیران ارشد سازمان یا اولویت های سازمانی کنترل نمایند پیچیدگی برنامه ریزی  مجدد پروژه ها است که منجر به واقعی کردن روال زمان بندی می گردد.

خانه پروژه با بهره گیری از ایده ها , ابتکارات و بررسی  اهمیت پارامترهای تاثیر گذار در کنترل پروژه روش ها و ابزارهای نوینی را برای پاسخ به این نیاز دفاتر مدیریت پروژه فراهم نموده است که در نوع خود بی نظیر است.

مطالب زیر را از دست ندهید :

مدیریت پروژه ; انتخاب , آموزش , ارتقا , ارزیابی

PMO و ایده سیستم عصبی سازمان

 

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: