بومی سازی و بهره برداری از استانداردها

نقطه ی شکست در پیاده سازی استانداردها از همان ابتدای اقدام به این مهم شروع میشود .عموما در سازمانها تلاش می شود استانداردها همانگونه که عنوان شده اند پیاده سازی گردند حال اینکه زیرساخت های اداری , رفتار سازمانی , حامیان و …. باعث می گردند که تیم پیاده سازی به سان جراحی زبردست روش های متنوعی در جاری ساختن استانداردها به کار گیرد . این هنر خانه پروژه است که تابلوی زیبا و یکنواختی را متناسب با رشد سازمان برای کنترل پروژه های آن به تصویر می کشد

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: