پروژه و شناسایی گلوگاه ها

بانام خالق خلاقیت

پروژه +مدیرپروژه+ شناسایی سریع و صحیح گلوگاه =پیشرفت مناسب + …. ؟!

تمرکز بر گلوگاه ها ی یک پروژه و محل انباشت فعالیتها باعث می شود تا مدیر مرتبط به صورت هدفمند محل تمرکز مدیریتی خود را شناسایی و با اتخاذ تصمیمات مناسب تاثیر بیشتری بر پیشرفت  بگذارد. عموما به علت نبود ابزارهای مناسب و تحلیل صحیح برنامه در ابتدای راه, مدیر نیروی خود را به صورت پراکنده در فعالیت ها هزینه می کند و به این ترتیب اثر مدیریت صحیح و توانمند در پروژه کمرنگ می گردد.

خانه پروژه, با تکیه بر عنایات حضرت حق , جل و اعلی , موفق به بهره گیری از تیم های فنی , دردو حوزه نرم افزاری و کنترل پروژه گشته تا با  طراحی گزارش های بی نظیری , گلوگاه های پروژه در بین انبوهی از پروژه های در جریان سازمان خود را نشان دهند , مسوولین این گلوگاه ها در گزارش شناسایی شوند و دلایل آن در گزارش قابل بررسی باشد تا بتوان در نهایت تصمیم مناسبی را برای آن اتخاذ نمود.

نمونه ها

برای نمونه در پروژه هایی با نام  توسعه BTS  که خود شامل بیش از پانصد زیر پروژه  در فازهای عملیاتی متفاوت می باشد شما تنها با چند کلیک میتوانید تمام اطلاعاتی که در بالا به آنها اشاره شد را تنها در یک صفحه مطالعه کنید .این فاز ها به تنهایی دارای نزدیک به  10000 فعالیت می شوند که سامانه تخصصی کنترل پروژه با مطالعه این فعالیتها در بازه های زمانی مشخص نسبت به استخراج وضعیت هریک از فعالیتها , گفتگوهای رد وبدل شده بین کارشناسان-مدیران پروژه و واریانس های متنوع مرتبط با هریک از این فعالیتها , گزارش یاد شده را استخراج  میکند.

ابزار  – تحلیل و بومی سازی = صرف هزینه – سود

این تصور که با خرید یک ابزار لوکس می توانید در حوزه دانش مرتبط شاهد پیشرفت قابل ملاحظه باشید شبیه رویایی است که با بیدار شدن از دست می رود.همه می دانیم کشورها , سازمان ها و شرکت های بسیاری در سطح جهان همواره مرتکب این اشتباه رایج می شوند . در اثر جلوه های بصری و تبلیغاتی ابزارها و تجهیزات , تحت تاثیر امکانات بسیار آن قرار می گیرند و تصور میکنند خرید ابزار برای بهره برداری از امکانات آن کافیست .لذا همواره شاهد تلف شدن هزینه های بسیاری در خرید ابزار و تجهیزات هستیم که یا اصلا بازگشت سرمایه ی مورد انتظار را ندارند یا بهره برداری از آن بسیار محدود هست.

آنچه شرکت های حاضر در خانه پروژه را به سوی همگرایی در گروه شرکت  های مرتبط هدایت کرد نیاز مبرم به شکل گیری شبکه ای بود که ضمن تامین ابزار مناسب  و توانمند , پیاده سازی مناسب با ساختار و شرایط حاکم بر محیط مشتری را به همراه داشته باشد لذا متخصصان ما با بررسی و تحلیل ساختار سازمانی  مجموعه شما موارد ذیل را به شما پیشنهاد می دهند:

عارضه یابی ساختار موجود و ارائه راهکارهای جبرانی باکمترین هزینه

دنبال کردن راهکارها تاپیاده سازی و اجرایی شدن در سازمان

پیگیری جهت تداوم راهکارها و بررسی نتایج مرتبط

همراهی سازمان در کسب نتایج مورد انتظار مدیران در پروژه ها

و…..

این مطلب را هم از دست ندهید:

گزارش های کم نظیر

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: