کنترل پروژه پتروشیمی ( Petrochemical Project)

کنترل پروژه پتروشیمی ( Petrochemical Project)

بنام خالق خلاقیت

کنترل پروژه پتروشیمی

کنترل پروژه پتروشیمی و مدیریت پروژه در این صنعت هنر بهینه‌کردن تعامل بین مقادیر پیشنهادی متغیر با برون‌داد اقتصادی و زمان‌بندی مناسب در محیط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کل اجرای کار است که با توجه به ماهیت و پیچیدگی ذاتی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی از یک سو و ابعاد وسیع سرمایه‌گذاری در آن از سوی دیگر، از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.درحالی در کشور ما بیشتر مدیران پروژه‌های عظیم کشور مراحل تکاملی خود را به لحاظ تجربی طی کرده و در کوران اجرای پروژه‌های بزرگ به بلوغ تجربی لازم رسیده‌اند که مدیریت پروژه جهانی علاوه بر روش‌های منطبق بر آزمون و خطا  و داشته‌های ذاتی، علمی اکتسابی است.(1)

با توجه به اهمیت و لزوم مدیریت پروژه دراین برهه از زمان ، که به عنوان یکی از موثرترین راهکارهای بهبود اجرای پروژه مطرح شد ه است، به مبحث تغییرات و دوباره کاریها در پروژه ها ( بطور خاص در کنترل پروژه پتروشیمی ) پرداخته ایم . چنانکه در سالهای اخیر با توجه به رشد پروژه های بزرگ عمرانی، نفت و گاز و پتروشیمی به مباحث مدیریتی بسیار توجه شده است. تغییرات و دوباره کاریها، که در برخی موارد اجتناب ناپذیر است، از جمله مواردی است که موفقیت پروژه را تحت تاثیر قرار می دهد . تغییرات ممکن است باعث توقف کار، افزایش هزینه، اشتباه در زمان بندی، ادعاها و دعاوی قضایی شود که کم کردن این تاثیرات منفی از طریق مدیریت تغییرات به خصوص در پروژه های پتروشیمی، با توجه به بزرگی طرحها و هزینه های بالای آنها می تواند قدم موثری در جلوگیری از هدر رفتن منابع مالی، نیروی انسانی و زمان باشد. (2)

ارجاعات;

(1)  کتاب راهنمای مدیریت پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی منتشر شد

(2)  مقاله مدیریت تغییرات در پروژه (مطالعه پروژه های پتروشیمی )

 

 

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: