کنترل پروژه و متدهای منحصر به فرد  در راه اندازی PMO
ارسال شده توسط:سردبیر | تاریخ:03-13-2016
["soliloquy id="396] به نام خالق خلاقیت PMO و کنترل پروژه در ساز و کار سازمانهای دولتی و خصوصی کشور در محیط کنترل پروژه های سازمانی در فضای ادارات دولتی  و خصوصی کشور عزیزمان , PMO بیشتر به عنوان یک واحد تشریفاتی است که هر از چند گاهی و به دنبال برخی هیجانات و گرایشهای مدیریتی کنترل گوشه ای از فعالیتهای سازمان را در قالب پروژه هایی چند , برعهده می گیرد . این درحالیست که متخصصین و صاحبان دانش کنترل پروژه در آن سازمان را می بینید که علی رقم احاطه ی تئوریک به…
بیشتر
0 دیدگاه
PMO و ایده سیستم عصبی سازمان
ارسال شده توسط:سردبیر | تاریخ:01-05-2016
به نام خالق خلاقیت خانه پروژه به تدارک سیستم عصبی سازمان (PMO) شما می پردازد از موجودات کوچک گرفته تا موجودات غول پیکر برای برقراری ارتباط منطقی و هماهنگ بین واحدهای ساختاری خود جهت پاسخگویی به نیازهای درونی و بیرونی در زمان و مکان مناسب با هزینه بهینه نیازمند سیستم عصبی کارآمدی می باشند. اگر سازمان شما تصمیم داشته باشد چون موجودی پویا و زنده حرکت کند و رشد نماید و به بلوغ برسد و از وجود خود نگهداری کند و  صدمات خود را تعمیر نماید سیستم دفاعی مناسبی در پاسخ به…
بیشتر
0 دیدگاه
پروژه و شناسایی گلوگاه ها
ارسال شده توسط:سردبیر | تاریخ:01-05-2016
بانام خالق خلاقیت پروژه +مدیرپروژه+ شناسایی سریع و صحیح گلوگاه =پیشرفت مناسب + .... ؟! تمرکز بر گلوگاه ها ی یک پروژه و محل انباشت فعالیتها باعث می شود تا مدیر مرتبط به صورت هدفمند محل تمرکز مدیریتی خود را شناسایی و با اتخاذ تصمیمات مناسب تاثیر بیشتری بر پیشرفت  بگذارد. عموما به علت نبود ابزارهای مناسب و تحلیل صحیح برنامه در ابتدای راه, مدیر نیروی خود را به صورت پراکنده در فعالیت ها هزینه می کند و به این ترتیب اثر مدیریت صحیح و توانمند در پروژه کمرنگ می گردد. خانه پروژه, با تکیه…
بیشتر
0 دیدگاه
زمان بندی و کنترل پروژه مجدد انبوهی از پروژه ها
ارسال شده توسط:سردبیر | تاریخ:01-05-2016
به نام خالق خلاقیت زمان بندی و کنترل پروژه مجدد انبوهی از پروژه ها متدهای نوین خانه پروژه , چگونه حجم انبوهی از پروژه های سازمانی را در پرسه زمان بندی مجدد قرار میدهد ؟ از جمله مسائل عمده که باعث می شود دفاتر مدیریت پروژه (PMO) تلاش نمایند تنها تعدادی از پروژه های سازمانی را حسب دستور مدیران ارشد سازمان یا اولویت های سازمانی کنترل نمایند پیچیدگی برنامه ریزی  مجدد پروژه ها است که منجر به واقعی کردن روال زمان بندی می گردد. خانه پروژه با بهره گیری از ایده ها , ابتکارات…
بیشتر
0 دیدگاه
ارسال شده توسط:سردبیر | تاریخ:01-05-2016
به نام خالق خلاقیت مدیریت پروژه ; بومی سازی استانداردها نقطه ی شکست در پیاده سازی استانداردها از همان ابتدای اقدام به این مهم شروع میشود .عموما در سازمانها تلاش می شود استانداردها همانگونه که عنوان شده اند پیاده سازی گردند حال اینکه زیرساخت های اداری , رفتار سازمانی , حامیان و .... باعث می گردند که تیم پیاده سازی به سان جراحی زبردست روش های متنوعی در جاری ساختن استانداردها به کار گیرد . این هنر خانه پروژه است که تابلوی زیبا و یکنواختی را متناسب با رشد سازمان…
بیشتر
0 دیدگاه